Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2019 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo III ketvirčio ataskaita

 

2019 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas III ketvirtis

 

2019 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketvirtis

 

2019 metų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas IV ketvirtis

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketvirtis

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas I ketvirtis

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  ataskaita II ketvirtis

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas II ketvirtis

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo III ketvirčio ataskaita

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo III ketvirčio aiškinamasis raštas

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo IV ketvirčio ataskaita

 

2020 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo IV ketvirčio aiškinamasis raštas

 

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

 

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo I ketvirčio aiškinamasis raštas

 

2021m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2021m.II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

 

2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

 

2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita  

 

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita  

 

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas