Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

 

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaita

 

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo I ketvirčio aiškinamasis raštas

 

2021m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2021m.II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

 

2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

 

2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita  

 

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita  

 

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

2022m.III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

 

 

2022 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketvirtis

 

 

2022 metų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas IV ketvirtis

 

2023 m.I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2023 m.I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

 

2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2023 m. II ketvirčio išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas