Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Veikla

Globos namuose gyventojams organizuojamas aktyvus socialinis ir kultūrinis gyvenimas, vykdomi įvairūs kultūriniai ir pramoginiai renginiai, susitikimai, popietės, sudarytos sąlygos užsiimti darbo terapija (aplinkos tvarkymas, nėrimas, mezgimas, lankstymas iš popieriaus) ir kita pageidaujama veikla. Laisvalaikio kambaryje globotiniai žaidžia šaškėmis, šachmatais, domino, kortomis, gali išsivirti kavos ar arbatos, pasišnekučiuoti, vyksta mankštos valandėlės. Įstaigoje švenčiamos didžiosios metų ir kitos kalendorinės šventės, minimi gyventojų gimtadieniai, vardadieniai. 

Globos namai glaudžiai bendrauja su Miroslavo biblioteka, kuri aprūpina senelius  knygomis, spauda bei organizuoja įvairius šventinius renginius. Bendraujama ir su Miroslavo vidurine mokykla. Jos mokiniai noriai aplanko globos namų gyventojus, organizuoja įvairius renginius. Žmonės sulaukia ir Miroslavo kultūros namų saviveiklininkų dėmesio, įvairių ansamblių koncertų. Aktualias sveikatos problemas ir rūpesčius padeda aptarti bei išspręsti Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojų apsilankymai bei susitikimai su gydytoju. Be galo svarbu gyventojams lankyti bažnyčią, todėl globos namuose aukojamos Šv. Mišios, dvasinio gyvenimo temomis bendraujama su parapijos klebonu ir vienuolėmis.

Su gyventojais nuolat vykdomas individualus socialinis darbas apimantis tokias sritis kaip informacijos - švietimo teikimas, bendravimo įgūdžių išlaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas, darbo ir užimtumo terapija, asmens higienos mokymas, dalyvavimas kultūrinėje pramoginėje veikloje, ryšių palaikymas su gyventojo artimaisiais, aprūpinimas pageidaujamais pirkiniais. Kvalifikuoto, didelę profesinę patirtį turinčio personalo darbo dėka, užtikrinamas racionalus problemų sprendimas bei teigiama gyventojo psichologinė ir emocinė būsena.