Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Užimtumo ir laisvalaikio organizavimas

Gyventojai kasdien aktyviai dalyvauja užimtumo grupėse, viktorinose, žaidžia stalo žaidimus, mankštinasi, piešia, šoka ir dainuoja, žiūri filmus, kartu skaito. Užimtumo veikla kiekvienam siūloma individualiai, pagal savarankiškumą, galimybes, pomėgius.
Įstaigoje nuolat lankosi  kultūros veikėjai, dovanodami nepakartojamus šventinius renginius, susitikimus, temines popietes.
Mūsų šauni bendruomenė dalyvauja Valstybinių švenčių minėjimuose, švenčia kalendorines ir asmenines šventes
Vykstame į ekskursijas, muziejus, lankome renginius Alytaus rajone.