Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Priėmimo tvarka

Gyventojai Globos namuose priimami Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu ir siuntimu.

 

Prie siuntimo pridekite kitus reikalingus dokumentus:

Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje kopiją;

pažymas, patvirtinančias specialiuosius poreikius (jei tokie nustatyti);

pensininko ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turite) kopiją;

išrašą iš medicininių dokumentų (F 027/a) su gydytojo išvada, jog asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

 

Atvykus su savimi turėkite:

Turimus medicininius išrašus (iš poliklinikos, ligoninės);

Siekiant užtikrinti Jūsų sveikatos stabilumą, prašome atvykstant pasirūpinti kompensuojamaisiais ir kitais Jūsų naudojamais vaistais pirmoms dviems savaitėms.