Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Teikiamos paslaugos ir kaina

Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 3 d.

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų teikiamų paslaugų sąrašas ir kainos

 

Globos namų gyventojas už pragyvenimą globos namuose moka 80 % gaunamų pajamų, jeigu neturi turto arba jo turto vertė mažesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jeigu gyventojas turi turto ir jo vertė didesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą (turto mokesčio dydį apskaičiuoja Alytaus r. savivaldybė).

Nuo 2015 -01-01 tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

 

Gyventojas už gaunamas paslaugas moka pagal gyvenamosios vietos savivaldybės ar seniūnijos socialinio darbuotojo atliktą asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą, kurį pateikia kartu su priėmimo dokumentais.

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIROSLAVO GLOBOS NAMAI

 

Paslaugos pavadinimas

Tikslinė grupė

Socialinės paslaugos kaina

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS GLOBOS NAMUOSE

Trumpalaikė socialinė globa

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia

830,00 Eur / mėn.

Asmenys su sunkia negalia

920,00 Eur / mėn.

Laikino atokvėpio paslauga (teikiant trumpalaikę socialinę globą)

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia

27,67 Eur / parą

Asmenys su sunkia negalia

30,67 Eur / parą

Ilgalaikė socialinė globa

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia

830,00 Eur / mėn.

Asmenys su sunkia negalia

920,00 Eur / mėn.

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ASMENS NAMUOSE

Pagalba į namus

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia

2,03 Eur / val.

Laikino atokvėpio paslauga

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia

2,03 Eur / val.

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Transporto organizavimas

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos

0,20 Eur / km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMNO NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRAS

 

Paslaugos pavadinimas

Tikslinė grupė

Socialinės paslaugos kaina

Informavimas

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

Nemokamai

Konsultavimas

Nemokamai

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Nemokamai

Sociokultūrinės paslaugos

0,29 Eur / val.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

1,74 Eur / val.

 

 

PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

 

Paslaugos pavadinimas

Tikslinė grupė

Socialinės paslaugos kaina

Informavimas

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos

Nemokamai

Konsultavimas

Nemokamai

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Nemokamai

Psichosocialinė pagalba

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos

6,32 Eur / val.

11,49 Eur / parą (organizuojant laikiną apnakvindinimą)

 

LAIKINOSIOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

 

Paslaugos pavadinimas

Tikslinė grupė

Socialinės paslaugos kaina

Informavimas

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos

Nemokamai

Konsultavimas

Nemokamai

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Nemokamai

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos

12,00 Eur / parą

Psichosocialinė pagalba

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos

6,32 Eur / val.

11,49 Eur / parą (organizuojant laikiną apnakvindinimą)