Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Įkainiai

Globos namų gyventojas už pragyvenimą globos namuose moka 80 % gaunamų pajamų, jeigu neturi turto arba jo turto vertė mažesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jeigu gyventojas turi turto ir jo vertė didesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą (turto mokesčio dydį apskaičiuoja Alytaus r. savivaldybė).

Nuo 2015 -01-01 tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

 

Socialinės globos kalendorinio mėnesio kaina (apgyvendinimo dienai) asmeniui - 650 Eur, asmeniui su sunkia negalia – 770 Eur. Gyventojas už gaunamas paslaugas moka pagal gyvenamosios vietos savivaldybės ar seniūnijos socialinio darbuotojo atliktą asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą, kurį pateikia kartu su priėmimo dokumentais.