Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Apie mus

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą pensinio amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems būtina nuolatinė globa bei priežiūra.

Miroslavo globos namai veikia nuo 1993 m. spalio 1 d. Nuo 2001 birželio 1 d. prijungtas Simno skyrius. Nuo 2009 m. birželio 1 d. po rekonstrukcijos veikia tik Miroslave.

Globos namuose stacionarios socialinės paslaugos teikiamos 49  gyventojams.

Vizija – tenkinti žmonių poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, grąžinti asmens gebėjimą rūpintis savimi ir integruotis į bendruomenę.

Misija – senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių slauga ir globa.

Tikslas – gyventojams teikiamų paslaugų plėtra ir tobulinimas, užtikrinant jų kokybę ir efektyvumą.

Uždaviniai:

  • teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausius interesus;
  • tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes;
  • atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę;
  • ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, užtikrinti jų tikslingumą;
  • tobulinti personalo veiklą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, keistis pažangia darbo patirtimi su kitais globos namais.

Miroslavo globos namų veiklai vykdyti suteiktos licencijos

Miroslavo globos namų veiklai vykdyti Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikė dvi licencijas: ilgalaikei ir trumpalaikei institucinei socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Licencijos Miroslavo globos namams suteiktos 2014 m. lapkričio 25 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.